Samtale Coaching

Tue Kjær | Personlig Coach & Business Coach

SAMTALECOACHING

Samtaler fylder meget i en virksomhed. Nogle samtaler er svære, mens andre er lettere at komme omkring. Og de fleste har stor betydning for både virksomhed og medarbejder.

Hvis du er en af dem, der står for at afholde nogle af disse mange samtaler, ved du også, at de kræver forberedelse. Du vil gerne være inspirerende frem for intimiderende. En autoritet, men ikke autoritær. Du sigter efter at formidle komplicerede budskaber i et tydeligt sprog, og du vil naturligvis gerne levere de svære beskeder på mest empatisk vis.

Så hvordan gør man lige alt det?

Jeg vil gerne tilbyde dig at svare på spørgsmålet. Mine forudsætninger? Jeg er uddannet coach og psykoterapeut, og jeg har en baggrund som officer, flyveinstruktør og formidler i Forsvaret. Kommunikation og motivation har derfor altid været en væsentlig del af mit arbejdsliv.

OPLEVELSEN AFHÆNGER AF ØJET, DER SER

En samtale opleves forskelligt af henholdsvis medarbejder og dig, der står for samtalen. Hvor du går til samtalen med tanker om trivsel, produktion, resultater og kreativitet, gør medarbejderen sig overvejelser om motivation, arbejdsglæde og muligheder. De gode, konstruktive samtaler er dem, hvori I finder en fælles tilgang til alle disse tanker.

Derfor har dine forberedelser og din indgangsvinkel direkte indflydelse på, hvordan samtalen udvikler sig – og dermed også hvordan den slutter.

MANGE TING PÅVIRKER DIN KOMMUNIKATION

Du samtaler ud fra mange parametre, og under et coachingforløb om samtaler skal vi se nærmere på tre af de vigtigste:

  • Generelle kommunikationsformer: værktøjer, teori og teknik
  • Din personlige kommunikationsstil: tale vs. lytte, styrker vs. svagheder, opbygning af argumenter
  • Rammen for samtalen: typer af samtaler, målsætning og forberedelse.

Forlængelse af det sidste punkt kan jeg fortælle, at jeg typisk arbejder med medarbejdere, som står for at afholde følgende typer samtaler:

  • Udviklingssamtaler
  • Svære samtaler
  • Afklarende samtaler
  • Korrigerende samtaler
  • Coachende samtaler
  • Mentorsamtaler.

Der er mange andre former for samtaler. Kontakt mig, hvis du ikke kan finde dine på listen. Et forløb om samtaler kan gennemføres for enkeltpersoner eller for grupper af medarbejdere.

FREMTIDIGE SAMTALER PÅ ET HELT NYT NIVEAU

Samtalecoaching giver dig indsigt i dig selv og den måde, du kommunikerer på. Selvindsigten er en fantastisk øjenåbner i sig selv, men vi kan også bruge den til at videreudvikle dine evner som kommunikatør. Sammen skal vi se på alle de muligheder, du før ikke havde adgang til.

Næste gang du skal holde samtaler, vil du opleve, at du nu har fået en hel række nye metoder. Du kan så vælge den fremgangsmåde, der passer bedst til samtalen, situationen og den medarbejder, du skal tale med.

Virksomhedens arbejde med sin egen samtalekultur hjælper alle medarbejdere med at bevare engagement, motivation og glæde – og glade medarbejdere skaber bedre resultater for virksomheden.

Du er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du vil vide mere.