Når frygten holder dig tilbage

Tue Kjær | Personlig Coach & Business Coach

NÅR FRYGTEN HOLDER DIG TILBAGE

Frygt er en voldsom følelse, fordi den, rent evolutionært, handler om liv eller død. Du er programmeret til at reagere kraftigt på den, selv når den er irrationel. Ingen kan bebrejde dig, at du forsøger at undgå det, der udløser frygten. Men vil du gøre dig fri af den, må du ikke lukke øjnene.

TAG KONTROLLEN

Til coaching skal vi finde ind til din frygt. Fremprovokere den, så at sige. Du er nødt til at lære den bedre at kende, hvis du skal leve med den. Du skal forestille dig det værste, der kan ske og øve dig i at være i den tilstand. Trække vejret og mærke frygtens kerne.

Det er vanskeligt at sætte sig i kontrol over noget, som er meget langt væk. Men nu, hvor du har ladet frygten komme helt tæt på, kan du arbejde med den sammen med din coach. Du kan få handlefriheden tilbage.

Det er netop i de situationer, hvor du undlader at flygte fra det, du er bange for, at du opdager dine største styrker og potentialer. Nu er det dig, der bestemmer.

TRO PÅ DIG SELV

Der er mange grader af frygt og mange sammenhænge, hvori frygten kan finde på at prikke dig på skulderen med sin ubehagelige finger.

Lad mig komme med et eksempel:
Måske har du lyst til at søge et nyt job. Du læser en spændende jobannonce igennem, men du tør ikke søge jobbet på trods af, at du faktisk er kvalificeret. Hvorfor ikke?

Under coachingen går det op for dig, at den hverken er gal med dit CV eller dine faglige kompetencer. Du føler dig bare ikke god nok. Især afvisninger kan aktivere smerten inden i dig. Det gør rigtig ondt, og du undgår ubevidst situationer, der indebærer en risiko for afvisning.

Når du bliver bevidst om det egentlige problem, er det lettere for dig at forholde dig til det. Jeg vil hjælpe dig med at bearbejde frygten for afvisning, så du kan handle på dit ønske – i det her tilfælde at få din ansøgning sendt afsted. Frygten og handlingen er nemlig to forskellige ting.