Professionel Coaching

Tue Kjær | Personlig Coach & Business Coach

Business Coaching – Med fokus på relationer og emotioner

Relationer og overbevisninger på arbejdspladsen

Et møde mellem to eller flere mennesker på arbejdspladsen er også et relationelt møde mellem flere sæt overbevisninger og følelser. Når du bliver bevidst om, præcis hvilke følelser og overbevisninger du tager med ind i relationen, kan du fremstå autentisk. Lige så væsentligt er det, at du lærer, hvordan disse overbevisninger påvirker din relation til andre mennesker. Ved at tage udgangspunkt i dig selv, vil du helt naturligt få en større forståelse for andres relationelle udgangspunkt. På den måde kan du se, hvor der opstår modstand i relationen. Det er især vigtigt for dig, der er leder, men også meget relevant for medarbejdere på alle niveauer.

Arbejdsglæden findes i de gode relationer

Hvis du vil øge motivation og produktivitet, sætte kreativiteten fri og forbedre en kultur, skal du arbejde med de menneskelige mekanismer. Det er mennesker, der omsætter strategier til virkelighed og bærer virksomheden fremad. Faktisk viser undersøgelser, at din virksomheds mest indbringende produkt er glade medarbejdere.

Hvad giver så glade og motiverede medarbejdere? Helt afgørende for trivsel på arbejdspladsen er stærke relationelle og emotionelle kompetencer hos både ledere og medarbejdere.

Når jeg arbejder med dine eller virksomhedens relationelle og emotionelle kompetencer, handler det om selvindsigt, empati, kommunikation og forståelse for det, som styrker og hæmmer relationerne. Vi skal anerkende hinanden som mennesker og vi skal lære, hvordan vi giver plads til følelser og leverer konstruktiv feedback. Utilfredshed, kritik og uenighed er ikke forbudte størrelser. De skal bare komme til udtryk på en hensigtsmæssig måde.

Medarbejdertrivsel starter indefra

Trykket stemning, dårlige relationer, modstand og præstationsangst er stopklodser for såvel produktivitet som kreativitet. Relationelle og emotionelle udfordringer handler om samspillet mellem det indeni dig og det omkring dig. Jeg hjælper dig med at kigge indad og udad. Når du er bevidst om dine relationelle sol- og skyggesider, får du nye muligheder for konstruktiv dialog, håndtering af konflikter og skabelse af ligeværdighed og arbejdsglæde. Ansvaret for at behandle hinanden med respekt og åbenhed er nemlig et personligt såvel som et fælles ansvar.

Min store interesse er at arbejde med mennesker, som har lyst til og mod på at se sig selv i spejlet og lære sig selv og andre bedre at kende. Nysgerrige ledere og medarbejdere, som har lyst til at opnå en større bevidsthed om, hvad der sker i samspillet mellem mennesker på arbejdspladsen.

Gennem samtale, undervisning og øvelser hjælper jeg med at se indad. Er du interesseret i et personligt forløb eller en workshop i din virksomhed, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg laver også workshops og forløb for ledere, som samles fra forskellige virksomheder.

Personlig Coaching – Når du føler behov for forandring

Find balance med Coaching

Life coaching er for dig, der har et mål. Et mål kan være en konkret opgave, beslutning eller en knappenål i et landkort. Men det kan også være en længsel – et ønske om at få det på en anden måde.

Når du føler, at der er forskel på, hvordan dit liv ser ud, og hvordan du ønsker, at det skal se ud – ja, så er der noget at arbejde med. Sammen skal vi vende både det indre og det ydre for at finde ud af, hvordan du retter op på ubalancen. I arbejdet med det indre kan det være, at du skal justere dine forventninger, mens du måske skal give afkald på noget ude i virkeligheden. Begge dele er svære opgaver, som jeg hjælper dig med at løse.

Lev, som du har lyst til

Et liv i balance er et liv, hvor du tør stå ved, hvem du er. Et liv, hvor du kender dine værdier og lever efter dem. Når tvivl, frygt og præstationsangst står i vejen, er det vigtigt, at du kigger på det, der ligger til grund herfor, så du frit kan udtrykke dig og gå efter det, du har lyst til. Lige så vigtigt er det, at du kan sætte grænser. Du skal lære at mærke efter, så du kan sige nej til det, der ikke føles godt, og med åbne arme tage imod det, du ønsker for dig selv.

Jeg arbejder med alt det, der skal til for, at du kan udfolde dig og leve det liv, du gerne vil. Mit fokus er især på frygt og angst, for det er min erfaring, at det ofte er frygten, der holder dig tilbage.

Frygt kan komme i vejen i mange sammenhænge. Den kan spærre for opfyldelsen af en drøm, og den kan forhindre dig i at udvikle dig på arbejdspladsen. Præstationsangst er frygten for at vise dig som den, du er – både over for dig selv og andre. Derfor skal vi netop arbejde med, hvem du er, og hvad det betyder for den måde, du er i verden på.

Rigtig mange mennesker har mærket præstationsangsten. Måske kender du selv frygten for at tale foran andre eller ængstelsen for at gå efter ønskejobbet eller ønskerelationen, drømmeuddannelsen eller måske sangkarrieren. Frygten viser sig lige der, hvor du ønsker noget, men ikke får taget skridtet. Når du står ved din værdi som menneske og din ret til at leve drømmen ud, kan du også tage ansvar for at gå målrettet efter det, du længes efter. Det, som giver dig ro, balance og livskvalitet.

Hvis du har brug for forandring, må du først tage beslutningen om at gøre noget aktivt ved det, der nager. For der er kun én, der kan skabe forandring i dit liv – og det er dig.

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du vil skabe et positivt flow henimod det sted, du ønsker at være.

Personlig Coaching & Business Coaching

Jeg tilbyder personlig coaching og coaching til virksomheder, danske som internationale. Selvom emnerne er forskellige, er fokus det samme: Hvem er du? Hvad er du god til? Og hvor vil du hen? Jeg tror på, at dine styrker er det bedste udgangspunkt for din personlige udvikling. Nedenfor kan du læse mere om min tilgang til coaching.

International Coach Federation

Jeg arbejder efter ICF´s (International Coach Federation) etiske regler, som blandt andet omhandler tavshedspligt.

Hvorfor bruge en Coach?

Brug en coach, når du sidder fast i tankerne, eller hvis du står over for et svært valg. Som coach og som menneske er jeg sammen med dig, imens du bearbejder begrænsende tanker. Jeg hjælper dig med at sætte handling bag drømmene, så de bliver til virkelighed. Brug mig, når du mangler støtte til at træde ud i det ukendte.

Hvad er Coaching – og hvad er det ikke?

En coach stiller de rigtige spørgsmål. Tør du svare ærligt på dem, finder du ind til det, der holder dig tilbage. Du finder også ind til dine drømme, og allervigtigst opdager du dine egne styrker. Coaching handler om nutid og fremtid, ikke fortid. Om muligheder, ikke begrænsninger. Som coach og psykoterapeut kan jeg dog arbejde med dig fra flere vinkler, hvis behovet opstår.