Pædagogisk Coaching

Tue Kjær | Personlig Coach & Business Coach

PÆDAGOGISK COACHING

Et pædagogisk coachingforløb udvikler dine faglige og personlige kompetencer som lærer og instruktør for andre voksne. Udviklingsforløbene henvender sig til alle, lige fra den utrænede førstegangsunderviser til den erfarne formidler. Jeg tilrettelægger efter niveau og behov.

HVEM ER DU, UNDERVISER?

Vi har alle siddet i et klasselokale for at modtage undervisning. Foran står en underviser med et sæt kompetencer, som han eller hun gør sit bedste for at give videre til os. Lykkes det?

Hvor meget, vi tager med os fra undervisningen, hænger ofte direkte sammen med, hvilket menneske der underviser os. Som underviser bringer du dig selv med ind i læringssituationen, og din personlige stil har stor indflydelse på den måde, du underviser på. Det har jeg ikke tænkt mig at lave om. Men jeg vil gerne hjælpe dig med at blive mere bevidst om de personlige mekanismer, der påvirker din undervisning og dine kursister.

Du vil opnå en højere grad af selvbevidsthed omkring din egen undervisning. Konkrete værktøjer og øget selvindsigt vil gøre dig til en bedre formidler, som er i stand til at levere mere kreativ, empatisk og virkningsfuld undervisning.

MIN INDGANGSVINKEL ER ALTID MOTIVATION

I løbet af min mangeårige karriere som officer i Forsvaret har jeg haft fornøjelsen af at beskæftige mig med pædagogisk udvikling i flere forskellige sammenhænge. Bagefter fortsatte jeg med uddannelsen til erhvervspilot og flyveinstruktør, hvor jeg arbejdede meget med motivationsteori.

Man kan slå døren til læring ind med både tvang og konsekvenser. Men den bedste oplevelse får man ved at bruge nøglen – motivation. Motivationen skal være at finde hos både underviser og kursister, og derfor arbejder jeg altid ud fra deltagernes egen passion.

Med dine personlige styrker og kompetencer i fokus dækker jeg hele uddannelsesprocessen, lige fra første formålsbeskrivelse til efterfølgende kvalitetskontrol.

PÆDAGOGISK COACHING GIVER RESULTATER

Efter et forløb med pædagogisk coaching vil du kunne:

  • følge de almene pædagogiske principper.
  • uddanne andre mod tydelige, værdiskabende mål.
  • finde modet og inspirationen til at arbejde med nye undervisningsformer.
  • arbejde bevidst med motivation af dig selv og andre.
  • udfolde hele dit kreative potentiale som underviser.

Jo mere glæde og engagement du kan vække hos andre mennesker, jo mere effektiv bliver din undervisning – og resultaterne er til at få øje på.

Jeg gennemfører alt fra 1:1 udvikling og coaching til samlede forløb i alle aspekter af uddannelses- og undervisningsprocessen. Jeg holder både pædagogiske seminarer og mere praksisorienterede sessioner med undervisningstræning. Desuden tilbyder jeg forløb baseret på virksomhedens egne undervisningsmetoder. Efter at have deltaget i undervisningen vil jeg komme med konstruktiv feedback og forslag til, hvordan vi sammen kan arbejde videre med disse metoder.

Når det er relevant, kan jeg desuden gennemføre og arbejde ud fra flere forskellige lærings- og personlighedstests.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere.