Stresscoaching

Tue Kjær | Personlig Coach & Business Coach

STRESSCOACHING

Stress slår ikke ned uden at sende advarsler i forvejen. De har bare ikke virket, for du har ikke hørt din krops signaler. Stress er kroppens effektive megafon og sidste udvej, når du ikke retter ind efter advarslerne. Stress er en krisetilstand, der påvirker dig fysisk og psykisk, og du skal nedsætte din belastning. Nogle gange er det nok med justeringer i hverdagen, mens det andre gange kræver akut ro, og en sygemelding kan komme på tale.

Det at skulle sygemelde sig kan være grænseoverskridende i sig selv, og i den situation kan det være trygt at være i et coachingforløb, hvor du ikke står alene med det hele.

Da stresstilstanden, trods ledetrådene, kommer bag på mange mennesker, starter stresscoaching ofte med rådgivning om stress. Du får støtte til at nedsætte belastningen og finde ro. Derefter starter perioden med genopbygning. Her lærer du at mærke dig selv, så din krop kan lade megafonen blive i skuffen en anden gang. Du lærer også, at den eneste bæredygtige løsning er at gøre det, der er bedst for dig.

HVORFOR FÅR MAN STRESS?

Der kan være mange årsager til, at du bliver stresset. Måske har du for mange opgaver på jobbet. Måske arbejder du ikke under optimale vilkår – for meget ansvar og for lidt indflydelse? Det kan også være, at chefen er en dårlig leder?

Stress er ikke forbeholdt arbejdspladsen. Også dine private forhold og din samlede livssituation kan være ude af balance i en sådan grad, at det leder til stress.

DU BEHØVER IKKE AT HAVE ALLE SVARENE SELV

Som overskuddet vender tilbage til dig, skal vi arbejde med dine mønstre og din opfattelse af verden. Vi skal se på dine tanker, reaktioner og handlemåder, indtil du får den nødvendige indsigt i dig selv. Indsigten skal du bruge til at lægge en ny strategi og komme nærmere et autentisk liv. Der gemmer sig muligheder i enhver krise, og når du får hjælp til at komme igennem krisen, kommer du styrket ud på den anden side.

Det er ret stærkt at bede om støtte, og formålet med stresscoaching er netop, at du ikke selv skal finde alle svarene. Jeg går igennem alle stressforløbets faser med dig, og når dine begrænsende overbevisninger og destruktive mønstre viser sig, bearbejder vi dem sammen. Her er det specielt gavnligt at følges ad, for de kan være svære at få øje på, hvis du går alene. Jeg er også med for at skabe lindring i en kaotisk situation.

Foruden at arbejde som coach, er jeg også registreret psykoterapeut MPF. Derfor kan jeg tilbyde at arbejde med din situation, præcis på den måde der er bedst for dig.