Afslut konflikter, før de stjæler din livskvalitet

Tue Kjær | Personlig Coach & Business Coach

Det føles måske som om, du kan skubbe dem til side, så de ikke optager din tid. Gemme dem væk et sted i baghovedet. De forsvinder nok af sig selv, tænker du. Men de går ikke væk, de gamle konflikter. Tværtimod går du rundt og bearbejder dem. Analysen fjerner fokus fra det, der gør dig glad, og energien løber ud mellem fingrene på dig. Ville det ikke lette, hvis du fik afklaring?

Når du føler behov for at analysere og retfærdiggøre en gammel hændelse, er det tegn på, at du ikke fik situationen ordentligt afsluttet. Det nager dig som en sten i skoen. Uafsluttede konflikter gør dig irritabel og ked af det, og din opførsel virker afvisende på andre. Også dem, der er helt tæt på dig. De forstår ikke, hvad du tumler med, og desuden er der kun én, der kan hjælpe dig videre – og det er dig selv. Stenen behøver ikke at være der.

Tag initiativet, og giv dig selv alle fordelene

Inderst inde ved du nok godt, at du ikke kommer videre, før du selv tager initiativ til at ændre situationen. Jeg ved godt, at det er den mest udfordrende vej frem, men det er også den, der giver dig flest fordele. Når du selv tager initiativet, bevarer du kontrollen og dig selv.

Det at håndtere og afslutte konflikter handler ikke nødvendigvis om at blive enige med den eller dem, du var i konflikt med. Hvilken situation eller konflikt, der er tale om, er heller ikke så vigtigt. Derimod er det meningsfuldt at tale om, hvordan du oplever konflikten, og hvad den gjorde og stadig gør ved dig. Det handler om at stå ved dig selv og melde klart ud, hvordan du har det. Derefter skal du lytte til den anden – måske har du overhørt noget? Der er en risiko for, at den anden hverken vil tale eller lytte. Men du har være tydelig omkring, hvordan du har det, og det vil lægge en dæmper på dramaet og give dig glæden tilbage. Også selvom du går derfra med noget, der umiddelbart føles som tab, vil konfrontationen og din konstruktive tilgang gøre dig godt.

Du kan overvinde frygten med spørgsmål

Hvorfor holder vi os tilbage fra at konfrontere de gamle konflikter? Svaret er næsten altid frygt. Kun sjældent findes der en god og rationel grund til at lade varme gløder ligge og ulme i baghovedet frem for at slukke dem. Faktisk er frygt ofte en falsk konstruktion. Den hviler på et fundament af gamle vaner og mønstre – eventuelt fra en periode i dit liv, hvor du ikke kunne handle anderledes. Selvom frygten er pure opspind, ser den utrolig stabil ud på afstand. Den er blevet til et spørgsmål om liv eller død. Enten eller. Og du kan kun forestille dig én konsekvens af at gøre det, du frygter. Men tør du se frygten i øjnene, finder du ud af, at den sandsynligvis hverken er så aktuel eller så sort/hvid, som du gør den til.

Frygter du de gamle konflikter, og ved du ikke, hvordan du skal komme videre? Prøv at stille dig selv følgende spørgsmål:

 

  1. Hvad opnår du ved at afslutte konflikten? Hvordan vil dit liv se ud bagefter? Her gælder det om at være konkret, og ’godt’ rækker ikke. Skriv 3-5 ting ned, der vil være gode for dig.
  1. Hvad er du bange for, siden du har holdt dig tilbage? Hvad er det værste, der kan ske ved en konfrontation? Igen må du være konkret. Skriv ned, hvordan det vil se ud, hvis det værste bliver en realitet.
  1. Se nærmere på det, du er bange for. Er det sandt, at du frygter det, du frygter – og er frygten overhovedet aktuel i dag? Spørg dig selv, hvad det vil give dig, hvis du tør være eller gøre det, du frygter.
  1. Hvad vil der ske med dig, hvis du lader konflikten fortsætte med at genere dig? Sæt det så op imod alt det gode, det vil give dig at se din frygt i øjnene og få afklaring nu.
  1. Hvilke skridt kan du tage for at sætte gang i konfrontationen? Husk, at selv små skridt er bevægelse. Hvordan føles det, når du tænker på, at det vil lykkes for dig at komme videre? Vælg så en konkret dato til at tage det første skridt – gerne sammen med et andet menneske, som kan støtte dig.

 

Når du kommer ud på den anden side, er det vigtigt, at du anerkender dit eget mod. Vær stolt af dig selv og dit arbejde med frygten, og nyd den glæde og lettelse, det giver dig.

Find et menneske, der kan støtte dig

Mødet med din egen frygt er selvsagt ikke nogen nem opgave. Især hvis frygten er intens, eller du før har mødt meget modstand i livet, er det svært. Men med god støtte er det muligt at gøre det alligevel. Som coach er jeg trænet i at hjælpe mennesker med at arbejde med frygten og bryde deres egne negative tanke- og handlingsmønstre. Og jeg er her for dig, hvis du får brug for en, der kan gå med dig hele vejen.

Det handler om din glæde, din livskvalitet og din frihed.

Kh
Tue